Photos
Photos
Profile
Map
Reviews
Merchandise
Related Listing
 • Studio
  Blackstar ucieleśnia sztukę od 2006 roku

  Karol i Paweł w jednym stali domu, Karol na górze, a Paweł na dole. Paweł, co tunele robi piękne jak talary, zaś Karol najdziksze wam wyprawia dziary…

  Tych dwóch delikwentów czuwa nad pozostałymi artystami studia oraz trzyma pieczę nad poziomem i klimatem Blackstar.
  Każdy kto przekroczy nasze progi, będzie się czuł jak u siebie.

  +48 22 636 60 60

  Studio
  Blackstar embodies the arts since 2006

  Charles and Paul in one steel house, Charles on the mountain, and Paul on the bottom. Paul, what tunnels do as beautiful as tales, and Karol wilderness makes you a whore …

  These two delicacies watch over the other artists studying and keep custody over the level and climate of Blackstar.
  Anyone who crosses our thresholds will feel at home.

 • No Records Found

  Sorry, no records were found. Please adjust your search criteria and try again.

  Google Map Not Loaded

  Sorry, unable to load Google Maps API.

 • Leave a Review